Snímač vibrácií

Nové snímače vibrácií ACE boli špeciálne navrhnuté pre monitorovanie procesov v oblasti manipulačných a automatizačných technológií. Poruchy je možné skoro zistiť a opraviť, preto nevznikajú prestoje. Snímače priliehajú presne k zariadeniu (pomocou lineárneho klzného vedenia, otočného aktuátora alebo spojovacieho prvku) a zisťujú vibrácie a sily, ktoré existujú behom pracovného procesu. Ak sa zvýšia tieto sily o viac než o dopredu nastavenú menovitú hodnotu, snímač vydá signál a výrobný proces môže byť prerušený systémom monitorujúcim túto podmienku. Nové snímače ACE sú v ponuke v prevedení PNP, NPN a v analógovej verzii.

Výhody:

  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Vylúčenie nákladných opráv a prestojov
  • Priame začlenenie do ovládačov
  • Rôzné možnosti montáže
loading...
  • Ace vibration sensor

Slavomír Brath

Tel: +421 37 7777 950
Mobil: +421 903 282 393
Fax: +421 37 7777 969
Email:sbr@bibus.sk