Snímače náklonu jednoosé

Spoločne s analógovými výkyvnými snímačmi, táto skupina výrobkov tiež zahŕňa v súlade so smernicami EU ROHS, novú generáciu bezortuťových výkyvných spínačov s digitálnymi výstupmi - a to na rovnakom princípe ako Hallova technológia. S jedným spínačom je možné monitorovať dve osi max. v dvoch úrovniach, t.j. v 8 rôznych uhloch. Voliteľne sú k dispozícii reléové výstupy s/bez časového meškania. Analógové výkyvné spínače ponúkajú radu napäťových alebo prúdových výstupov, rádiometrický napäťový výstup alebo prídavný digitálny výstup. Všetky modely spĺňajú požiadavky triedy ochrany IP 67 a sú k dispozícii v rôznych konfiguráciách.

 

 

loading...
  • tilt switch single axis 840x580

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk