Štíhla blokovacia plynová pružina BANSBACH

Nové série blokovacích plynových pružín sa vyznačujú plochou charakteristikou krivky a optimalizovanou progresivitou. Pre užívateľa to znamená, že výsuvná sila pružiny je takmer rovnaká v každej polohe výsuvu. Rozdiel sily pri vysunutej a zasunutej piestnici je preto veľmi nízky.

Dodatočne, malý priemer piestnice ponúka výhodu pre aplikácie s obmedzeným priestorom. Požadovaný priestor je iba 6 mm ( pre piestnicu ). Valec s priemerom 15 mm tiež nevyžaduje veľa miesta...

Bansbach vyrobí takúto plynovú pružinu presne podľa Vášho želania. Zadáte zdvih, výsuvnú silu a koncovky, ktoré pre danú aplikáciu potrebujete.

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk