Štíhla blokovacia plynová pružina BANSBACH

Nové série blokovacích plynových pružín sa vyznačujú plochou charakteristikou krivky a optimalizovanou progresivitou. Pre užívateľa to znamená, že výsuvná sila pružiny je takmer rovnaká v každej polohe výsuvu. Rozdiel sily pri vysunutej a zasunutej piestnici je preto veľmi nízky.

Dodatočne, malý priemer piestnice ponúka výhodu pre aplikácie s obmedzeným priestorom. Požadovaný priestor je iba 6 mm ( pre piestnicu ). Valec s priemerom 15 mm tiež nevyžaduje veľa miesta...

Bansbach vyrobí takúto plynovú pružinu presne podľa Vášho želania. Zadáte zdvih, výsuvnú silu a koncovky, ktoré pre danú aplikáciu potrebujete.

Bansbach easylift GmbH pripravil svoj nový hlavný katalóg.

Nájdete v ňom najaktuálnejšie informácie o výrobnom sortimente tejto spoločnosti s tradíciou dlhšou ako 100 rokov.
 
Bansbach ponúka tlačné plynové pružiny ( štandardné alebo presne podľa požiadavky ), ťažné plynové pružiny, blokovacie tlačné a ťažné plynové pružiny, tlmiče, nerezové plynové pružiny, príslušenstvo pre plynové pružiny ( koncovky, kovania ... ), stĺpikové systémy, hydraulické čerpadlá pre nastavenie výšky ( stolov, postelí ... ), mirko hydraulické valčeky, elektrické lineárne motory ...

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk