Prevodovka EverTRUE™ True Planetary

Prevodovka EverTrue™ True Planetary, vyhovujúca špecifikácii RediMount. Je navrhnutá v prevádzke v nepretržitom pracovnom cykle. Táto prevodovka v prevádzke v nepretržitom pracovnom cykle je v prevedení s náplňou maziva po celú dobu životnosti a dimenzovanou na minimálne 30000 prevádzkových hodín, pre aplikácie s pracovným cyklom 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

  • Navrhnutá k prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
  • Nízke teploty – garantované.
  • Trojnásobná životnosť – všetky jednotky sú dimenzované na 30 000 prevádzkových hodín.
  • Efektivita 95 %.
  • Náplň maziva na celú dobu životnosti.
  • Bezchybná montáž – vyhovuje špecifikácii RediMount.

Thomson ponúka systém montáže RediMount Motor Mounting System, ktorý umožňuje jednoduché, bezchybné a rýchle pripojenie k našim prevodovkám EverTrue™.

 

loading...
  • micron 6 840x580

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk