GERWAH Kompenzačná spojka ICL

Samo nastaviteľná spojka "ICL" spoločnosti GERWAH sleduje úplne iný prístup, ktorý spája výhody klasickej spojky a upínacej súpravy. Dokonca aj v uzavretých priestoroch prvok vytvára kompaktné, krútiace a torzne tuhé spojenie medzi vodičom a dutým hriadeľom. ICL ponúka možnosť inštalovať hnací hriadeľ priamo do dutého hriadeľa, zatiaľ čo šikmé vyrovnanie je dokonale kompenzované.

Oblasti použitia:

  • Automatizácia priemyslu
  • Lineárne jednotky
  • Technológia manipulácie s materiálom
  • Robotizácia

Viac na:  http://www.ringfeder.com/en/international/products/gerwah/GERWAH/?p=375

loading...

Patrik Kemlage

Tel.: +421 37 7777 957
Mobil: +421 914 336 528
Fax: +421 37 7777 968
Email:kem@bibus.sk