Univerzálne spojky Mario Ferri

 • Rada S
 • Rada G-H
 • Rada X
 • Rada M
 • Rada AS
 • Rada BB

Rada S

„MF“ UNIVERZÁLNE SPOJKY S INTERGROVANÝMI KRÍŽMI „S“ SERIES – DIN 808.

Integrované kardany „MF“ – S Series sú presné výrobky, navrhnuté pre zaistenie výnimočne dlhej životnosti pri konkurencieschopnej cene.
Tieto mimoriadne výsledky boli dosiahnuté vďaka konštrukcii hi-tech zariadení a sofistikovaných obrábacích strojov.

Tieto sú vyrobené z niekoľkých komponentov a z rôznych materiálov:

 • Špeciálne NiCr ocele, cementovaná a kalená u tých častí, ktoré sú vystavené vysokému namáhaniu a opotrebeniu (R >= 200 Kgf/mm2, HRC približne 60).
 • Mäkká oceľ pre vnútorné náboje a vonkajšie púzdra, pre možnosť spojenia na kolíky, pero drážky a pod.).

Hlavnou charakteristikou týchto spojov je absolútna absencia nosných čapov alebo kolíkov: toto je nevyhnutné v niektorých núdzových situáciách ako je napríklad prudké rázové zaťaženie, reverzný pohyb a vysoký krútiaci moment.
Štyri kríže a ich plné kolíky sú mechanicky obrobené z jediného kusu, čoho výsledkom je extrémne kompaktný centrálny blok. Kolíky sú skĺbené v centrálnom bloku spoločne s cementovaným nosným povrchom krížov. Kombinovaný akčný kolík/povrch zdvíha úroveň výkonu spojky a ich schopnosť prenášať silu (alebo krútiaci moment) dokonca i v najnáročnejších podmienkach.
Len minimálna časť kríža je exponovaná (vonku z púzdra), s cieľom vylúčiť ohyb. V dutine centrálneho bloku sú kanáliky, ktorými je ku kolíku privádzané mazivo z vonkajšieho mazacieho ventilu. Konštantné mazanie je zabezpečené zásobou mazacieho tuku v komore centrálneho bloku.
Táto hermetická konštrukcia jadra zabraňuje stratám maziva a jeho znečistenie vonkajšími vplyvmi. Maximálna doporučovaná rýchlosť je 1000 ot/min.

 • Špeciálna neoprénová guma.
 • Odolná voči kyselinám, olejom, mazacím tukom, prachu, vlhkosti.
 • Naplnená mazacím tukom, zaisťuje trvalé mazanie.

Rada G-H

Rada „G“ (klzné ložiská) je opatrená posuvnými puzdrami, zatiaľ čo rada „H“ je opatrená ihlovými valčekovými ložiskami.
Spojky s klznými ložiskami sú k dispozícii v dvoch verziach:

 • Verzia G podľa normy DIN 808
 • Verzia GB podľa normy DIN 808/7551

Spojky s valčekovými ložiskami sú k dispozícii v dvoch verziach:

 • Verzia H podľa normy DIN 808.
 • Verzia HB podľa normy DIN 808/7551

Skladajú sa z jadra s maltézskym krížom a dvoch polo spojok s vidlicovými koncami.

Medzi kolíky maltézskeho kríža a otvory vidlíc sú umiestnené štyri posuvné púzdra odolné proti opotrebeniu (v prípade série „G“) alebo valčekové ložiská (u série „H“ – vysokorýchlostné). Štyri posuvné púzdra majú otvory pre mazanie. Série „H“ (vysokorýchlostné spojky s valčekovými ložiskami) nevyžaduje mazanie ani údržbu, pretože ich ložiská sú zabezpečené náplňou maziva na celú dobu životnosti.

Spojky s klznými ložiskami – série „G“ – sú určené pre použitie pri stredných až nízkych rýchlostiach a tam, kde sa vyskytujú rázové zaťaženia. Pre vysoké rýchlosti a relatívne nízke krútiace momenty sú doporučené typy s valčekovými ložiskami (H - HB).
Obe verzie ponúkajú vysokú účinnosť, tichý chod, nízky koeficient trenia, a to všetko pri konkurencieschopných cenách.

 • Všetky trecie povrchy sú kalené a brúsené.
 • Maximálny pracovný uhol je 45° pre jednoduchú spojku a 90° pre dvojitú spojku.
 • Maximálna rýchlosť pre sériu „G“ je 1000 ot/min, zatiaľ čo séria „H“ môže dosiahnuť rýchlosti až 4000 ot/min.
 • Všetky tieto spojky sú dodávané rovnako v teleskopickej veľkosti.

Rada X

 • Maximálny uhol: 45° alebo 90°
  Špeciálne prevedenie na vyžiadanie

Rada M

 • Špeciálna neoprénová guma
 • Odolná voči kyselinám, olejom, mazacím tukom, prachu, vlhkosti
 • Naplnená mazacím tukom, zaisťuje trvalé mazanie

Rady AS

 • Materiál: C40
  Dĺžka: 1 meter
  Iné dĺžky na vyžiadanie

Rada BB

 • Materiál: 9 SMnPb 36
  Špeciálne prevedenie na vyžiadanie
loading...
 • Mario ferri 02 840x580 01
 • Mario ferri 01 840x580
 • jednoduchy kardan
 • kardan
 • vysuvny kardan

Patrik Kemlage

Tel.: +421 37 7777 957
Mobil: +421 914 336 528
Fax: +421 37 7777 968
Email:kem@bibus.sk

Downloads