Manipulácia s hriadeľmi

Zariadenie na manipuláciu s rozpínacími hriadeľmi

Tieto zariadenia (EA) sa používajú v mnohých najrôznejších prevedeniach vo všetkých priemyselných odvetviach spracovania papieru, plastov, kovových fólii a laminátových materiálov. Zvyšujúce sa hmotnosti a rozmery dutiniek, automatizované výrobné postupy a prísnejšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, postupne viedli k nahradeniu ručnej manipulácie s rozpínacími hriadeľmi, automatizovanou manipuláciou s použitím „vyťahovačov“ hriadeľov. Zariadenie na manipuláciu s hriadeľmi slúži k vytiahnutiu rozpínacích hriadeľov z dokončenej dutinky a k ich zavedeniu do dutiniek. Do jedného kompletného zákazkového balíka je možné zahrnúť taktiež ďalšie funkcie.

Vlastnosti a výhody

 • Dlhoročné skúsenosti v odbore rozpínacích hriadeľov
 • Modulový systém konštrukcie umožňuje prispôsobenie aktuálnym požiadavkám, a to od manipulácie s malými rozpínacími hriadeľmi o hmotnosti 50 kg, až po hriadele s hmotnosťou niekoľko ton pre papierenské stroje
 • Jemné hydraulické rozpínanie hriadeľových čapov, v prípade potreby s podperou.
 • Automatizované vetranie rozpínacích hriadeľov
 • Hydraulicky ovládaný výsuv s funkciou ochrany proti preťaženiu chráni čapy rozpínacích hriadeľov pred deformáciami
 • Zvislá os s valčekovým koľajnicovým systémom bez vôle umožňuje úplne vodorovné vytiahnutie a prisunutie rozpínacích hriadeľov
 • Plynulé zrýchľovanie bez trhavých pohybov chráni rozpínací hriadeľ a znižuje opotrebenie stroja
 • Jednoduché ovládače pre ručnú/poloautomatickú alebo úplne automatickú prevádzku prispôsobené požiadavkám zákazníka
 • Prispôsobenie rozhrania daného stroja je možné po začlenení PLC
 • Ekonomicky efektívne na základe krátkych reprodukovateľných pracovných cyklov
 • Využitie overených značkových komponentov pre hydraulické, hnacie a valčekové koľajnicové systémy zaisťujú dlhoročnú ekonomickú a spoľahlivú prevádzku
 • Kompletné plánovanie, výroba a montáž, až po odskúšanie a prebratie zákazníkom vo vlastnej prevádzke
 • Výroba spĺňa DIN ISO 9001
loading...
 • shafthandling 840x580

Ján Plavák

Tel.: +421 37 7777 923
Mobil: +421 903 575 748
Fax: +421 37 7777 928
Email:jpl@bibus.sk