Vákuové manipulátory Movomech

Easyhand T

Zariadenie Easy Hand je ľahko použiteľný, rýchly vákuový manipulátor, ktorý možno pri manipulácii s nákladom s hmotnosťou až 35 kg ovládať jednou rukou. Možno s ním ľahko a presne manévrovať, a to buď ľavou, alebo pravou rukou.

Manipulátor Easyhand má v štandardnom prevedení zabudovanú funkciu otočenie a náklonu o 90 °.

Zariadenie Easyhand je užívateľsky prívetivé. Tento efektívny vákuový manipulátor je vhodný pre rýchlu manipuláciu s kartónmi, vrecami, doskovým materiálom atď. K dispozícii je v niekoľkých rôznych štandardných prevedeniach a možno ho dodať s elektricky poháňanou vývevou alebo ejektorom.

Manipulátor Easyhand možno ľahko vybaviť rôznymi druhmi štandardných upínacích prvkov, ale možno ho tiež upraviť tak, aby spĺňal špecifické potreby a požiadavky.

Easyhand M

Zariadenie Easyhand M je vákuový manipulátor pre náklady s hmotnosťou až 55 kg. Manipulátor je vybavený jednou rukoväťou. Funkcie zdvíhania a spúšťania sú riadené pomocou ovládacieho prvku, ktorý ponúka dobrú ergonómiu, bezpečnosť a presnosť.

Veľká šírka štandardizovaných upínacích prvkov, ako sú čapy, uhlové kolenové spoje, rýchloupínače, predlžujúce časti a kĺbové kľučky uľahčujú úpravu manipulátora tak, aby vyhovoval všetkým potrebám.

Toto prevedenie si kladie za cieľ vytvárať minimálnu úroveň netesností, čo znamená zabezpečený výkon a nižšiu spotrebu energie.

Vďaka ovládacím prvkom na rukoväti je úprava nastavenia udržiavanie výšky s nákladom i bez nákladu ľahká. Manipulátor Easyhand M umožňuje jednoduchú a pohodlnú manipuláciu so širokou škálou predmetov, od vriec a kartónových krabíc až po doskové materiály, ako napr. Sklo, plechy, dvere a pod.

Vacuhand V

Zariadenie Vacuhand je vákuový manipulátor pre závažia s hmotnosťou od 5 kg do 200 kg. Manipulátor je vybavený dvoma rukoväťami. Funkcie zdvíhania a spúšťania sú riadené pomocou jednoduchej škrtiacej klapky, ktorá poskytuje dobrú ergonómiu, bezpečnosť a presnosť.

Veľká šírka štandardizovaných upínacích prvkov, ako sú čapy, uhlové kolenové spoje, rýchloupínače, predlžujúce časti a kĺbové kľučky uľahčujú úpravu manipulátora tak, aby vyhovoval všetkým potrebám a spĺňal kladené požiadavky.

Jeho konštrukcia je taká, aby v nej bolo čo možno najmenej netesností, čo znamená zaistený výkon a nižšiu spotrebu energie.

Vďaka ovládacím prvkom na rukoväti je úprava nastavenia udržiavanie výšky s nákladom i bez nákladu ľahká. Manipulátor Vacuhand umožňuje jednoduchú a pohodlnú manipuláciu so širokou škálou predmetov, od vriec a kartónových krabíc až po doskové materiály ako je sklo, plechy, dvere ad.

loading...

Ján Plavák

Tel.: +421 37 7777 923
Mobil: +421 903 575 748
Fax: +421 37 7777 928
Email:jpl@bibus.sk