Profilový systém Movomech

MechProfile je konštrukčný systém, ktorý je základom a predchodcom systému Movomech. Na úplnom začiatku si spoločnosť Movomech uvedomila možnosť ponúkať profilové systémy, ktoré by bolo možné nie len kombinovať, ale ktoré by sa mohli tiež vzájomne pohybovať. Od tej doby spoločnosť tieto profily s riadeným vzájomným pohybom ďalej vyvíjala a výsledkom je súčasný široký sortiment zdvíhacích zariadení.

Postupne boli vyvinuté rôzne typy profilov, ktoré si poradia s najrôznejšími zložitými prípadmi, ktoré môžu nastať v strojnom inžinierstve. Dobre zdokumentované skúsenosti spoločnosti Movomech získané pri používaní profilov nám umožňujú, aby sme nechali našich zákazníkov profitovať z tejto jedinečnej odbornej kvalifikácie.

 

Technické data - hliníkových profilov:

  • Zliatina: 6063
  • Hustota: 2,7 kg/dm³
  • Koeficient roztažnosti: 23*10 / °C
  • Koeficient pružnosti: 70 000 N/mm²
  • Modul tuhosti: 27 000 N/mm²

Flexibilný profilový systém Mechprofile 

Mechprofile TM obsahuje produktovú sériu z eloxovaných hliníkových profilov a príslušenstva s šírokými oblasťami použitia. 

Štandardizované komponenty

T-tracks prebiehajú po všetkých stranách profilu pre montáž príslušenstva. Všetky komponenty, ako sú montážne dosky, rohové konzoly, pánty, držadlá, skrutky a matice, sú štandardizované položky pre jednoduchú montáž.

Ideálny systém pre riešenia na mieru

Bežné použitia sú nastaviteľné stoly, bezpečnostné bariéry, špeciálne upravené vozíky, stojany strojov a mnoho ďalších použití, väčšinou v prostredí dielní.

Ján Plavák

Tel.: +421 37 7777 923
Mobil: +421 903 575 748
Fax: +421 37 7777 928
Email:jpl@bibus.sk