Spínacie lišty

  • spínače na hranách dverí a krytov, kontrola ochranných krytov
  • zdvíhacie stoly, plošinové výťahy, kontrola pri parkovaní
  • spínače pre riadenie elektrických strojov, signalizácia atď.

Spínacie pásky

Ponúkajú vďaka svojej flexibilnej konštrukcii rôzne možnosti použitia: štart/stop tlačítko strojov a zariadení, poplachové spínače, nášľapné spínače, spínače pre športové meranie, signalizácia pri auto-crash testoch atď.

Spínacie rohože

Signalizácia pre priemysel aj pre domácnosť.

Nožné a ručné spínače

Ovládanie zariadení a strojov, zdravotnícke zariadenia.

Kontrolné podložky

Dohľad, poplachový senzor proti krádežiam

Spínacie elementy môžu byť použité ako bezpečnostné s vlastnou funkciou

loading...
  • Captron two-hand control device

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk

loading...
  • tapeswitch01
  • tapeswitch02