MMS – mazanie minimálnym množstvom

MMS – mazanie má za úlohu nahradiť tradičné typy mazaní pri obrábacích procesoch pomocou prúdu stlačeného vzduchu. V tomto prúde sú obsiahnuté veľmi malé množstvá mazacieho oleja vo forme aerosólov a sú privádzané priamo na obrábané plochy. Tento systém sa stará o spoľahlivé mazanie obrábaných plôch a zabezpečuje efektívne vysokovýkonné obrábanie. Olejová hmla je na obrábanú plochu dopravovaná dvoma spôsobmi. Pri externom mazaní je dopravovaná pomocou trysky. Pri internom mazaní je dopravovaná mazacími kanálikmi cez vnútro nástroja.

Katalógy

http://www.dropsa.com/components-catalogue.html

loading...

Viliam Moravec

Tel.: +421 37 7777 953
Mobil: +421 903 720 733
Fax: +421 37 7777 968
Email:vmo@bibus.sk