DUPLOMATIC–GPA zubové hydrogenerátory

GPA sú hliníkové zubové hydrogenerátory s vonkajším ozubením.Vďaka kompenzácii axiálnej vôledosahujú vysokú objemovú účinnosť aj pri vysokých prevádzkových tlakoch. Taktiež sa vyznačujú nízkou hladinou hluku a dlhou životnosťou.

Sú rozdelené do troch skupín s geometrickým objemom:

  • GPA1 od 1 cm3 do 7,5 cm3
  • GPA2 od 4,5 cm3 do 31,7 cm3
  • GPA3 od 22 cm3do 61 cm3, s maximálnym pracovným tlakom do 260 barov a otáčkami do 4000 min-1.

Sú k dispozícii ako jednostupňové alebo tandemové hydrogenerátory s dvoma alebo viacerými stupňami.

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk