DUPLOMATIC IGP zubové hydrogenerátory s vnútorným ozubením

  • IGP sú zubové hydrogenerátory s vnútorným ozubením.

  • sú dostupné s geometrickým objemom od 3,6 cm3 do 251,7 cm3. Tento rozsah je rozdelený do piatich veľkostí (IGP3 až IGP7). Pričom každá z týchto veľkostí je ešte rozdelená na niekoľko rôznych geometrických objemov s pracovným tlakom až 330 bar.

  • hydrogenerátory vďaka radiálnej a axiálnej kompenzácií vôlí dosahujú vysokú objemovú účinnosť pri nízkej hladine hluku.

  • optimálne rozloženie zaťaženia a špeciálne trecie ložiská umožňujú nepretržitú prevádzku pri vysokých tlakoch a zároveň zabezpečujú dlhú životnosť hydrogenerátora.

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk