Ovládač výšky hladiny kvapaliny

Ovládač výšky hladiny kvapaliny Yamada LLC-2Y je plne pneumatický systém, určený k automatickému spúšťaniu a zastavovaniu vzduchom poháňaných čerpadiel Yamada, keď hladina kvapaliny v nádrži dosiahne stanovenej úrovne. Ovládač LLC-2Y je možné používať s jednoduchými aj dvojitými čerpadlami Yamada. Pri použití s jednoduchým čerpadlom automaticky ovláda plnenie alebo vyprázdňovanie nádrže alebo inej nádoby. 

LLC-2Y obsahuje dômyselný vzduchový, logikou riadený ventil v laminátovom púzdre, odolnom voči nárazu. Keď sa hladina v nádrži zdvíha, alebo klesá, malé zmeny tlaku sa prenášajú cez ponorné trubičky pre hornú a spodnú hladinu do vzduchového ventilu, riadeného logikou. Keď hladina kvapaliny dosiahne požadovanej úrovne (trubičky sú odrezané na mieste na požadovanú Hornú a Spodnú uroveň hladiny), výkonový ventil, dodávajúci tlak vzduchu do čerpadla, sa podľa potreby zapína a vypína.

TLLC-2Y môže udržovať hladiny kvapliny v podstate v akejkoľvek nenatlakovanej nádobe. Jeho rozsah ovládania hladín je od niekoľko málo palcov až po desiatk stôp. Pred ďalšie pohodlie sa môže montovať až do 6 metrov od čerpadla.

loading...
  • Y01 series LLC-2Y liquid level controller

Slavomír Brath

Tel: +421 37 7777 950
Mobil: +421 903 282 393
Fax: +421 37 7777 969
Email:sbr@bibus.sk