Detektor chodu nasucho DRD-100

Yamada DRD-100 detekuje zväčšenie objemu vzduchu z dôvodu straty zaplavenia alebo chodu nasucho a automaticky čerpadlo odstavuje, aby sa predišlo nadmernému cyklovaniu a zvyšovaniu opotrebenia membrán.

  • Predlžuje životnosť membrány
  • Zamedzuje spotrebe vzduchu pri chodu nasucho
  • Zamedzuje vzduchovému ventilu v predčasnom zlyhaniu
  • Podporuje vzdialené výstražné systémy
loading...
  • Y01 series DRD-100 dry run detector

Slavomír Brath

Tel: +421 37 7777 950
Mobil: +421 903 282 393
Fax: +421 37 7777 969
Email:sbr@bibus.sk