Elektromagnetické membránové dávkovacie čerpadlá DOSITEC of firmy ITC

Memránové dávkovacie čerpadlá Dositec sú vysoko výkonné a presné membránové čerpadlá pre dávkovanie kvapalín v rozmedzí 0,5 – 9 l/h a tlaku do 10 bar. Pracujú s napätím 230 V, 50/60Hz, IP-65. Maximálna sacia výška 2 m. Hlava PVDF, membrány PTFE.

Jednotlivé modifikácie čerpadiel DOSITEC 

Dositec MP
manuálne ovládanie potenciometrom, 0,5 – 9 l/h, 10bar

Dositec MD
manuálne ovládanie pomocou klávesnice alebo displeja, 2,5 – 9 l/h, 10bar 

Dositec mA
analógová regulácia 4-20 mA signálom, 2,5 – 9 l/h, 10bar

Q Dositec
proporcionálne dávkovanie pomocou vstupných pulzov, 2,5 – 9 l/h, 10bar

Dositec MF
multifunkčné čerpadlo pre reguláciu pomocou pH / RedOx, 2,5 – 9 l/h, 10ba

Dositec PRC
multifunkčné dávkovacie čerpadlo pre manuálne, proporcionálne, analógové alebo časované dávkovanie,  2,5 – 9 l/h, 10bar

loading...

Slavomír Brath

Tel: +421 37 7777 950
Mobil: +421 903 282 393
Fax: +421 37 7777 969
Email:sbr@bibus.sk