Lamelové kompresory a vývevy

Ako pracuje zariadenie?

Elektromotor roztáča rotor kompresora. Rotor je uložený v strede, aby sa priestor medzi lamelami, statorom a rotorom mohol meniť počas otáčania rotora. Tento priestor sa od nasávacieho otvoru až do dosiahnutia prvej polovice otáčok zväčšuje – v priestore vzniká podtlak – kompresor nasává vzduch. V druhej polovici otáčok sa naopak priestor zmenšuje až do dosiahnutia výtlačného otvoru – vzduch sa stláča a je dopravovaný mimo kompresora výstupným otvorom. Výveva pracuje rovnakým spôsobom – využívá sa však nasávací otvor ako pracovný, pretože je tu generovaný podtlak.

 

Hlavné prednosti lamelových kompresorov a vývev

 • Jednoduché zariadenie
 • Olejové aj bezolejové prevedenie
 • Nízké nároky na údržbu
 • Dlhé servisné intervaly
 • Prietok vzduchu je kľudný bez rázov a pulzov.

 

Použitie

 • Zdroj vzduchu pre aktivačné čistiarne odpadových vôd
 • Liahne rýb
 • Polygrafické stroje a zariadenia
 • Baliace stroje a zariadenia
 • Vzorkovanie vzduchu
 • Zdroj vákua pro vákuovú manipuláciu

 

Technické parametry

Lamelové kompresory a vývevy sú výhradne určené pre dopravu vzduchu o teplote neklesajúcej pod -10°C a nepresahujúcej +40°C!!!

 • Max. tlak 0,17 MPa (1,7 bar)
 • Max. hladina vákua 10 kPa abs. (100 mbar abs.)
 • Max. prietok pre kompresory (bez záťaže): 0,5 až 76 m3/hod
 • Max. nasávací objem pre vývevy (bez záťaže): 0,5 až 76 m3/hod 

Katalógové údaje sa vzťahujú na nasledujúce podmienky prepravovaného vzduchu:

 • Teplota: 20°C
 • Tlak: 101,3 kPa abs.
 • Hustota: 1,23 kg/m3

Tolerancia katalógových údajov tlaku a prietoku je ±10%. Údaje v katalógu môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

 

loading...
 • Gast series RV rotary vane air motor

Slavomír Brath

Tel: +421 37 7777 950
Mobil: +421 903 282 393
Fax: +421 37 7777 969
Email:sbr@bibus.sk