Výrobca filtračnej techniky STAUFF prináša na náš trh novinku.

Model STAUFF SMFS-U-DL dopĺňa sortiment mobilných bypassových filtračných agregátov.

Skladá sa z pevného vozíka pre transport a manipuláciu so štandardizovanými sudmi, s maximálnym objemom 200 litrov a hmotnosťou 250 kg.