Sun Hydraulics XMD

XMD je nová, kompaktná, elektro-hydraulická riadiaca jednotka od spoločnosti Sun Hydraulics, ktorá je nastaviteľná cez Bluetooth. Je navrhnutá a vyrobená tak, aby odolala extrémnym prevádzkovým podmienkam mobilných a priemyselných aplikácií. XMD má CE a E-Mark certifikát – spĺňa medzinárodné normy a požiadavky kladené na mobilné stroje a priemyselné zariadenia.

Viac informácií...

SUN XMD