Štíhla blokovacia plynová pružina BANSBACH

Nové série blokovacích plynových pružín sa vyznačujú plochou charakteristikou krivky a optimalizovanou progresivitou. Pre užívateľa to znamená, že výsuvná sila pružiny je takmer rovnaká v každej polohe výsuvu. Rozdiel sily pri vysunutej a zasunutej piestnici je preto veľmi nízky.

Viac informácií...

Bansbach