Hosch - čistenie dopravných pásov

Celosvetový pokrok vo vedomostiach - vedecky podložený.
Problém: Keď sa sypký materiál prepravuje na dopravných pásových systémoch prevážaný materiál sa  prilepí na vratný pás kvôli adhezívnym vlastnostiam na výpustnom bode. To vedie k hromadám materiálu v závode, čo znamená nielen dodatočnú prácu pre prevádzkovateľa, ale aj dodatočné náklady.

Riešenie: Od založenia spoločnosti v roku 1975 sa spoločnosť HOSCH zaoberala najmä vývojom, výrobou a predajom vysoko účinných čistiacich systémov dopravných pásov , ktoré znižujú náklady pre obsluhu a výrazne zvyšujú účinnosť zariadenia.

Viac informácií...

Hosch