BIBUS SK Zákaznícke riešenia – prípravok na meranie hydraulických parametrov

Navrhované riešenia vychádza z konkrétnych požiadaviek Zadávateľa. Hydraulická schéma navrhovaného riešenia je pripomienkovaná Zadávateľom. Voľba hydraulických prvkov je na základe ich požadovanej funkcie, tlakovej pevnosti a s maximálnym ohľadom na minimalizáciu tlakových strát v hydraulickom systéme. Vybrané hydraulické prvky sú od renomovaných svetových výrobcov, čím je zabezpečená ich prípadná servisovateľnosť, alebo modifikácia. Snímače prietoku, teploty a tlaku môžu byť dodané vrátane kalibračného protokolu.

Viac informácií...

BIBUS SK