BD – On/Off sekciové rozvádzače

BDL, BDM a BDS sú On/Off sekciové rozvádzače dobre využiteľné vďaka ich modulárnemu dizajnu. Jednotlivé sekcie sú navrhnuté pre vzájomné paralelné spojenie až 10 sekcií. Rovnaké sekcie umožňujú vytvorenie aj sériových obvodov vložením zátky na presmerovanie prietoku kvapaliny.

More info...

Duplomatic 44101