ARGO-HYTOS Proporcionálne rozvádzače so vstavanou elektronikou

Vstavaná elektronika (OBE – On-Board Electronics) je priamym a najlepším spôsobom, ako kompenzovať nelineárne správanie sa rozvádzača. Snímač polohy a elektronika na telese rozvádzača dopĺňajú riadiaci obvod priamo na výkonovom člene systému.

Viac informácií...

ARGO-HYTOS Proportional distributors with built-in electronics