ARGO-HYTOS : Konštrukčná zmena odvzdušňovacej skrutky

Výrobca hydraulických komponentov informuje o konštrukčnej zmene vstavaných proporcionálnych tlakových ventilov ( SR4P2-B2, SP4P2-B3 a ich riadiaceho ventilu SR1P2-A2 ).

Viac informácií...

ArgoHytos