SSZ - Echo Guard

SSZ- Echo Guard je inovatívny, technologicky vyspelý systém na zistenie kolízií. Systém bol navrhnutý tak, aby varoval prevádzkovateľa vozidla pred možnou kolíziou pri obmedzenej  viditeľnosti..

Viac informácií...

BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale@bibus.sk
www.bibus.sk

Blogspot