Snímače ENGLER

Firma Engler vyvíja, vyrába snímače hladiny, snímače teploty, ukazovatele teploty a vyhodnocovacie zariadenia ako aj riadiace a regulačné prístroje. Produkty firmy Engler sa používaju v rôznych oblastiach priemyslu ako napr. úprava odpadových vôd, hydraulické a mazacie systémy Skrátka všade tam kde je potrebné monitorovať hladiny v nádobách so širokou škálou kvapalín respektíve teplôt. Plavákové snímače slúžia na stanovenie jednej alebo viacerých hladín kvapalín.

Viac informácií...

Engler