Pre rok 2024 spoločnosť Autorotor vylepšila niektoré nové príslušenstvá pre otočné stoly a indexovacie kruhové stoly

Pre otočné stoly: špeciálny stredový otvor pre vedenie káblov alebo trubiek, centrálna podpera, kde je možné upevniť otočnú platňu alebo iné časti stroja

Viac informácií...

Rossi