Pomáhajme si navzájom

Prestali sme si podávať ruky v záujme zdravia, ale napriek tomu cítime podporu našich partnerov ako je firma Decor et Prestige / www.decoretprestige.sk /, ktorej sa chceme poďakovať za dodávku ochranných rúšok pre našich zamestnancov a ich rodiny. Aj vďaka tejto spolupráci môžeme pracovať ďalej a podporovať našich zákazníkov. Pomáhame si navzájom a spolu to zvládneme.

Viac informácií...

Pomáhajme si navzájom