Nová produktová skupina

Spoločnost BIBUS SK, s.r.o. predstavuje novú skupinu produktov: FMS Force Measuring Systems AG