Myslíte si, že poznáte profilové lineárne vedenia Thomson?

Niekedy webová stránka, brožúra alebo chat v telefóne nedokážu správne komunikovať alebo demonštrovať technológiu, funkciu produktu alebo iný nápad. Tu sú videá Thomson Tech Tips. 

Viac informácií...

Thomson