Brzdy AirMakks SSB

AirMaKKs SSB bzrda je navrhnutá tak, aby poskytoval pomoc pri brzdení pri nízkej rýchlosti v aplikáciách, vrátane dopravníkov, žeriavov a ťahadiel, kde slúži ako hlavná brzda, ktorá poskytuje parkovacie a brzdové funkcie E-stop.

Viac informácií...

AirMaKKs