Engler - Merací prevodník pre snímače hladiny a teploty

Externé meracie prevodníky „Engler“ prevádzajú prenášané meranie senzora na štandardizovaný analógový signál, 0-10V alebo 4-20mA.

Viac informácií...