DANFOSS – Nová generácia hydromotorov Orbital X

Dennodenne sa zvyšujú a sprísňujú požiadavky na stroje a zariadenia. Spoločnosť Danfoss reagovala na tento trend a ponúka nový štandard v orbitálnych hydromotoroch – Orbital X.

Viac informácií...

DAnfoss