Bývalá divízia priemyselných filtrov MAHLE má svoj vlastný názov FG Fluid Solutions

Pôvodná divízia priemyselných filtrov MAHLE má teraz svoje vlastné meno:

FG Fluid Solutions teraz spája širokú škálu vysoko kvalitných filtračných a separačných systémov pod záštitou tejto značky. Pod FG Fluid Solutions sú tiež Clear Edge Filtration CFE GmbH a Filtrair B.V. s ich osvedčenými produktmi a službami. Podľa fyzikálnej definície je tekutina "sumarizujúcim pojmom pre kvapalné roztoky, plyny alebo plazmy" (zdroj: Duden). Nová značka tak zahŕňa celé spektrum hydraulických, automatických a procesných filtrov, ako aj vzduchových filtrov a separačných systémov.

Máme perfektné riešenie pre všetky vaše tekutiny, vrátane vzduchu. Nové meno prináša nové logo a novú webovú stránku.

Viac informácií...

Fluid Solutions
www.fluid.filtrationgroup.com