TUROLLA – shhark® zubové hydrogenerátory s nízkou hlučnosťou

Patentovaná evolučná technológia zubového hydrogenerátora s nízkou hlučnosťou. shhark® je zubový hydrogenerátor s vonkajším ozubením s nízkou hladinou hluku a s vynikajúcim výkonom garantovaným počas celej životnosti hydrogenerátora.

Viac informácií...

Turolla