SSZ - Echo Guard

SSZ- Echo Guard je inovatívny, technologicky vyspelý systém na zistenie kolízií. Systém bol navrhnutý tak, aby varoval prevádzkovateľa vozidla pred možnou kolíziou pri obmedzenej  viditeľnosti..

Viac informácií...