Deublin : Realizácia veľkého počtu senzorov v zariadeniach

Zvyšujúca sa automatizácia alebo monitoring zariadení a systémov znamená v súčasnosti integráciu oveľa väčšieho počtu senzorov do zariadení.
Napriek celkovej miniaturizácii je stále potrebný určitý priestor pre senzory ako aj pre vodiče a káble pre ich prepojenie.
Ďalší stupeň náročnosti sa vynára v prípade, ak sú dáta a napájanie pre senzory smerované cez rotujúci prvok.
Iný prístup môže byť zameranie sa na lepšie využitie priestoru na inštaláciu vo vnútri zariadenia alebo na šetrenie zdrojov.
Jednou z možností je používanie konfigurovateľných kolektorov pri rozhraniach medzi pevnými a rotujúcimi časťami stroja.
Keďže je počet elektrických kanálov už v štandarde od 18 do 54, môžu byť mnohé senzory vedené práve týmto spôsobom.
Taktiež súčasný trend "Single Pair Ethernet” (SPE),tj. prenos sily a údajov iba dvomi linkami ( + tienenie ), môže byť uskutočnený pomocou rotačného prepojenia použitím najnovších technológií kolektorov a realizovaný prenosovými rýchlosťami až do 100 Mbit s paralelným výkonom v rozsahu od 6 do 60 V.
Pokiaľ sa skombinuje „SPE“ s vhodným kolektorom, môže sa množstvo senzorov zväčšovať naďalej bez zmeny pôdorysu daného zariadenia.
Vhodný zákaznícky dizajn môže byť prispôsobený za pomoci technického oddelenia Deublin.
 
Buďte viac flexibilní – využívajte riešenia Deublin

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk