SCHUNK vyvíja spoľahlivé chápadlá pre lekárske aplikácie

Koncept bol vyvinutý v úzkej spolupráci s lekármi z univerzity v Tübingene a je založený na automatizovanej ventilácii pomocou resuscitátora, ktorú je možné veľmi ľahko nastaviť a upraviť pomocou dotykovej obrazovky. Nastaviť sa dá tlak medzi 4 mbar a 50 mbar, objem od 200 ml do 800 ml, frekvencia od 5 do 80 cyklov za minútu a inspiračný čas I: E 1: 2 až 4: 1. Preto systém pokrýva všetky príslušné parametre na zabezpečenie umelej ventilácie pacientov s COVID-19. SCHUNK používa osvedčené senzorické systémy a mechatronické uchopovače s aditívne vyrobenými prstami uchopovača z vlastnej produktovej rady, ako aj priemyselne zavedenú riadiacu jednotku pre systém, ktorý je predmetom patentu. Správna funkcia prístroja je neustále monitorovaná a všetky poruchy, ako napríklad netesnosť alebo upchatie ventilačnej hadice, sú okamžite signalizované. Vďaka svojej konštrukcii je možné prepínať medzi manuálnym a automatizovaným vetraním vo veľmi krátkom čase.

Pohľad na iné odvetvia

„Táto aplikácia ukazuje, ako všestranné a spoľahlivé môžu byť naše komponenty uchopovacích systémov použité v oblasti lekárskej techniky a ďalších priemyselných odvetví,“ zdôrazňuje Timo Gessmann, technický riaditeľ (CTO) spoločnosti SCHUNK, a podporuje kreatívne využitie potenciálu automatizačných riešení . „Modulárny dizajn nášho softvéru a elektroniky nám umožňuje implementovať nové funkcie a služby vo veľmi krátkom čase. S našim novovytvoreným tímom pre nové typy automatizačných aplikácií sme schopní úspešne implementovať také produkty a riešenia zamerané na zákazníka a riešenie od „vývoja po certifikáciu“

loading...

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk