Snímače tlaku ESI

Nové katalógové listy produktov ESI na rok 2020

Naše produktové katalógy boli aktualizované a sú k dispozícii na stiahnutie z našej webovej stránky!

Teraz  obsahujú hmotnosť produktu a kódovanie produktu pre produkty DNV-GL.

Môžete si tiež vyskúšať novú špecifikáciu vysokoteplotného vysielača HI6000!

https://www.esi-tec.com/datasheets-pressure-transmitter

GD4200-USB video sprievodca

Tlakové snímače výrobcu ESI rady GD4200 s výstupom USB.

Snímače výšky hladiny
Séria PR3400 ponorných snímačov výšky hladiny bola navrhnutá pre presné meranie výšky hladiny kvapalín. Štandardná verzia disponuje s výstupným signálom 4 až 20mA, možný je aj výstup 0 až 5VDC alebo 0 až 10 VDC. Pre splnenie presných požiadaviek je možné vyrobiť aj prevedenie na zákazku.

Snímače diferenčného tlaku
Tieto výrobky boly navrhnuté tak, aby spĺňali rôzne požiadavky na presné meranie diferenčného tlaku v aplikáciách kvapalina/kvapalina alebo pre nízkotlakové pneumatické aplikácie. Ponuka je doplnená radou digitálnych zobrazovačov.

Snímače GENSPEC pre všeobecné použitie
Tlakové snímače GENSPEC GS4200, využívajú technológiu tlakových senzorov Silicon-on-Sapphire. Boli navrhnuté pre splnenie požiadaviek dobrej kvality merania tlaku a rýchlej dodávky za prijateľnú cenu.

Snímače HIPRES pre vysoký tlak
Rada HIPRES rozširuje používanie technológie Silicon-on-Sapphire tiež do aplikácií s vysokým prevádzkovým tlakom až do 4000 bar. Táto rada si stále udržuje extrémne vysokú úroveň výkonu.

Snímače so špičkovými parametrami
Rada tlakových snímačov s pokrokovou technológiou senzorov Silicon-on-Sapphire, ktorá ponúka vysokú presnosť a výkon. Táto bola v minulosti nedosiahnuteľná alebo neúmerne drahá.

Hygienické prevedenie
Tieto výrobky sú vhodné do prostredia s vysokými hygienickými nárokmi. Do týchto odvetví patrí potravinársky, farmaceutický  a petrochemický priemysel, úprava odpadových vôd a manipulácia s kalmi. Ponuka je doplnená radou digitálnych zobrazovačov.

Nízky tlak
Rada LOW PRESSURE rozširuje technológiu tlakových senzorov do aplikácií s veľmi nízkym prevádzkovým tlakom od 0 do 25mbar pri zachovaní rovnako vysokej úrovne parametrov snímačov ESI.

Panelové zobrazovacie prístroje
Digitálne zobrazovacie prístroje ESI umožňujú zobrazenie mnohých rôznych fyzikálnych veličín, ako sú napríklad teplota, tlak, hmotnosť a vlhkosť.

Procesné snímače
Rada PROTRAN ponúka vysoko stabilné tlakové snímače pre použitie s kvapalinami alebo plynmi. Používajú sa v priemysle ako procesné snímače, pre meranie výšky hladiny alebo pre použitie s hygienickými uzávermi. V každej rade sú k dispozícii modely s nastavením nulového bodu na mieste. Presná špecifikácia je v jednotlivých technických listoch.

Hladinomer
TCG2000 umožňuje meranie a digitálne zobrazenie obsahu veľkoobjemových nádrží.

USB tlakový snímač
USB tlakové snímače umožňujú pripojenie na PC alebo notebook pomocou USB. Nie je nutná žiadna meracia karta. Na jednom počítači je možné zobraziť a analyzovať hodnoty niekoľkých snímačov súčasne.

Bezdrôtový snímač
Tlakový snímač PR9500 bol navrhnutý pre bezpečnú prevádzku v náročných priemyselných a procesných aplikáciách, bez nutnosti zriaďovania nákladnej kabeláže. PR9500 môže byť umiestnený v nebezpečných a relatívne neprístupných priestoroch, a umožňuje operátorovi prevádzať monitorovanie na mieste z bezpečnej vzdialenosti.

loading...
  • ESI pressure transmitter/transducer series PR9000
  • ESI pressure transmitter/transducer series PR3440
  • ESI pressure transmitter/transducer series PR3200
  • ESI pressure transmitter/transducer series LP1000
  • ESI pressure transmitter/transducer series HP1003
  • ESI pressure transmitter/transducer series GS4300
  • ESI pressure transmitter series GS4200USB

Viliam Moravec

Tel.: +421 37 7777 953
Mobil: +421 903 720 733
Fax: +421 37 7777 968
Email:vmo@bibus.sk