SUCO už veľa rokov dodáva svoje produkty zákazníkom v oblasti medicínskej techniky. V treťom štvrťroku 2019, ešte pred pandémiou Coronavirus, sme sa podrobnejšie zaoberali týmto sektorom, aby sme mohli v budúcnosti lepšie využiť jeho trhový potenciál. V lekárskej technike sa používajú vysokokvalitné výrobky, ktorých bezpečnosť a spoľahlivosť sú veľmi dôležité pre výrobcov aj prevádzkovateľov.

Vďaka dlhoročnej spolupráci má SUCO dobré skúsenosti s využívaním svojich výrobkov v lekárskej technike, vďaka čomu je SUCO cenným dodávateľom aj pre výrobcov. Zdravotnícky priemysel je nezávislý od hospodárskych cyklov iných priemyselných odvetví a na celom svete neustále rastie (5-6% CAGR).  Okrem USA a Číny je Nemecko tretím najväčším výrobcom zdravotníckych technológií a aplikácií. 

Všetky tieto faktory spolu znamenajú, že zdravotnícka technológia má veľmi zaujímavú a vysoko potenciálnu zákaznícku základňu, ktorá si zaslúži dôraznejšie sa zamerať na naše obchodné činnosti. V tomto bulletine by sme Vám radi predstavili aplikácie, v ktorých už máme veľmi dobré skúsenosti a dlhodobé dodávateľské vzťahy so zákazníkmi

SUCO v medicínskych prístrojoch

Vypuknutie koronavírusu nás samozrejme negatívne ovplyvnilo tak v podnikateľskom, ako aj v súkromnom sektore. Príprava tohto spravodajcu sa však začala dlho pred pandémiou Coronavirus.

Spoločnosť SUCO je hrdá na to, že už viac ako 10 rokov dodávame jednému z najväčších výrobcov ventilačných a anestéziových zariadení tlakové spínače, ktoré sa používajú vo ventilátoroch na sledovanie dodávok kyslíka.

Počas pandémie Coronavirus sa nám podarilo udržať si tieto dodávky a v priebehu rokov sme do tejto aplikácie dodali viac ako 80 000 tlakových spínačov . V súčasnosti pracujeme na hodnotení ostatných výrobcov, aby sme ich v budúcnosti podporili našimi skúsenosťami a výrobkami.

Anestézia a ventilácia

Počas operácie preberá anesteziologické zariadenie dýchaciu funkciu (ventiláciu) pacienta, pretože pri všeobecnej anestézii (narkóza) je často dýchací aparát pacienta pozastavený. Stroje na anestéziu tiež monitorujú ďalšie dôležité parametre pacienta počas operácie, napríklad EKG, krvný tlak alebo saturáciu kyslíkom.

Ventilačné zariadenie je všeobecný pojem pre veľké množstvo rôznych prevedení vrátane mobilných zariadení pre pohotovostné služby alebo domáce ventilačné zariadenie. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa používajú ventilátory na dlhodobé ventilovanie pacientov. Ventilátory používané na liečbu COVID-19 patria do triedy ventilátorov anestézie a intenzívnej starostlivosti.

Ventilácia sa vykonáva zmesou kyslíka a stlačeného vzduchu, ku ktorej sa v prípade potreby pridá anestetikum . Tlakový spínač SUCO monitoruje prívod kyslíka do ventilátora.

Naša nová webová stránka o plazmou čistených spínačoch a snímačoch s rozmanitým využitím v priemyselných a medicínsky aplikáciách, Vám poskytuje množstvo informácií.(https://www.suco.de/en/plasma-cleaning/). Zverejnili sme tiež článok o plazmou čistených produktoch pre aplikácie s využitím kyslíku. (https://www.suco.de/en/latest-news/news/message/read/plasma-cleaned-products-for-oxygen/).

loading...
  • 621701842

Viliam Moravec

Tel.: +421 37 7777 953
Mobil: +421 903 720 733
Fax: +421 37 7777 968
Email:vmo@bibus.sk