Elektronické tlakové spínače Suco rady Performance

V súčasnosti nachádzajú elektronické tlakové spínače v prevádzkových podmienkach stále väčšie a väčšie využitie.

Tam kde sa nachádza a je využívané prevádzkové napätie, ponúkajú elektronické tlakové spínače svoje výhody.

Za zmienku stoja hlavne konštantné spínacie body počas celej životnosti spínača Suco, vo väčších rozsahoch nastaviteľná hysterézia a v neposlednom rade aj možnosť využitia tejto rady pre nízke prúdy.  

loading...

Viliam Moravec

Tel.: +421 37 7777 953
Mobil: +421 903 720 733
Fax: +421 37 7777 968
Email:vmo@bibus.sk