Nový CANopen-uhlový snímač

Elobau vytvoril uhlový snímač 424CO podľa ISO 11898 CAN s CANopen protokolom. Merací princíp je založený na Hall-snímači, ktorý registruje zmenu magnetického poľa a vydá k nemu zodpovedajúci signál. Preto je snímač bezkontaktný, čo ho robí extrémne spoľahlivým z dlhou životnosťou. Uhlový snímač 424CO má merací rozsah 360° z rozlíšením 0,1°, chyba linearity je menšia ako 1° pri celkovom uhlovom rozsahu. Meracia oska je uložena v guličkovom ložisku a preto môže odolávať menšim radiálnym silám a to ho predurčuje skoro pre všetky aplikácie.

Skrytím IP67 je snímač vhodný pre nepriaznivé okolité podmienky. Doporučný teplotný rozsah je medzi -40°C až +85°C. Pre jeho EMV-odolnosť/ pole rozptylu 200 V/m podľa ISO 11452-5/ a CAN-výstupu robí snímač vhodným pre použitie v sektore motorových vozidiel. Cez CANopen-Protokoll sa dajú nastaviť volitelné špecifikácie ako je prenosová rýchlosť alebo smer otáčania. Firma elobau poskytuje na požiadanie vhodné káblové súpravy alebo ovládacie páky. Pripojenie je cez Deutsch-konektor.

loading...

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk