Senzory Pulsotronic

Kapacitné, indukčné, optické a ultrazvukové senzory

Prstencové senzory

 • k oddeleniu kovových častí od sypkého materiálu, pri kontrole rovinnosti drôtu atď.

Plošné senzory

 • pre sklzové a transportné zariadenia (dopravné pásy)

Indukčné približovacie senzory

 • vo valcových alebo hranatých puzdrách, s digitálnymi, analógovými výstupmi, s konektorom, alebo pevne pripojeným káblom pre obrábacie, baliace, transportné zariadenia s rozsahom 0,5 až 70 mm - Euro senzory

Kapacitné približovacie senzory

 • pre indikáciu nekovových materiálov, kontrolu hladín, kvapalných a sypkých médií

Optické senzory

 • vo valcových, alebo hranatých puzdrách
 • možnosť spolupráce s vláknovou optikou
 • k identifikácii rôznych predmetov na väčšiu vzdialenosť

Ultrazvukové senzory

 • so spínacími, digitálnymi a analógovými výstupmi, k meraniu vzdialenosti s rozsahom do 3 m
 • k indikácii plnenia nádob do 8 m
 • kontrolné senzory do 15 m

Laser – senzory

 • k indikácii na väčšiu vzdialenosť

RADARPULSE - mobilná budúcnosť senzorickej technológie od firmy PULSOTRONIC

Vzdialenosť - pohyb - plocha - rýchlosť - prekážka. Úlohy merania na mobilných strojoch vyžadujú robustné, ale presné technológie na zaznamenávanie prostredia alebo objektov v ňom.

Senzory RADARPULSE od spoločnosti Pulsotronic využívajú radarovú technológiu FMCW v pásme 60 GHz (radar s kontinuálnymi vlnami) a vykonávajú svoje úlohy tam, kde to konvenčné systémy, ako sú ultrazvukové alebo laserové senzory, vzdávajú. Radarové senzory, takmer necitlivé na vplyvy prostredia, akými sú kolísanie teploty alebo kontaminácia, umožňujú meranie vzdialenosti, rozlišujú pohybujúce sa a nepohybujúce sa objekty, zaznamenávajú rýchlosti, lokalizujú objekty na povrchu alebo skrývajú rušivé informácie o pozadí. Senzory detegujú objekty na vzdialenosti až 15 m s presnosťou až 4 cm - a to v rozšírenom teplotnom rozsahu od -40 ° C do + 85 ° C bez výraznej odchýlky signálu.

Extrémne plochá konštrukcia s výškou iba 15 mm umožňuje optimálne prispôsobenie sa existujúcim vonkajším obrysom bez rušivých štruktúrnych geometrií. Senzory RADAR PULSE spolupracujú s integrovanou anténou. Úpravy meracích rozsahov alebo uhlov otvorenia (10-140 °) špecifické pre aplikáciu je možné nastaviť pomocou rozhraní pomocou firmvéru. Voliteľné rozhrania cez CAN, IO-Link alebo SPE (zo závodu) završujú univerzálny aplikačný profil senzorov; v blízkej budúcnosti sa plánujú aj aplikácie súvisiace s bezpečnosťou s bezpečnostnými rozhraniami IO-Link.

Senzorický výkon senzorov RADARPULSE ich predurčuje na použitie na poľnohospodárskych strojoch, priemyselných nákladných automobiloch, stavebných strojoch alebo v oblasti monitorovania toku prúdu a ako súčasť systémov správy vozového parku.

loading...

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk