Joystick - kompaktná verzia

Uhlový prevádzkový uhol je ±25°. Prevádzkový princíp je bezkontaktný:

  • analógový: otáčavé magnetické pole nad Hallovým snímačom
  • digitálny: jazýčková technológia

Analógová verzia má odolnosť proti skratu (trvanie skratu: neobmedzené).

J6 má konektor 6/8/10 alebo 12 PIN Molex 5557.

Hnaciu silu je možné prispôsobiť podľa tlačítka. Statická nosnosť (max. 150 mm od bodu otáčania) je 750 N v osi X a v osi Y a 500 v osi Z.

Mechanická životnosť: 2x106 operácií.

loading...
  • compact design joystick 840x580

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk