Kruhové otočné stoly serie AT poháňané servomotorom

Pri kruhových otočných stoloch serie AT firmy autorotor je vnútorný krúžok pohánaný cez ozubenie a pastorok v bezvôlovom prevedení.
Dalšie sprevodovanie preberá planétová prevodovka. Na planetovú prevodovku je možne namontovať servomotor s rôznymi prírubami.
Seria AT je nasadzovaná tam, kde je potrebné flexibilné delenie alebo kde je nepretržitá prevádzka a je potrebný veľký priechod cez stôl.

ROTARY RINGS

loading...

Kristián Gyenes

Tel.: +421 37 7777 920
Mobil: +421 903 717 015
Fax: +421 37 7777 929
Email:gk@bibus.sk