Vlnovcové spojky modelovej rady BKC a BKL

Základná spojka v rozsahu 2 – 500 Nm

Vlastnosti týchto produktov:

 • Vysoká tuhosť pri prenose krútiaceho momentu
 • Presný prenos uhľového pohybu a krútiaceho momentu
 • Veľmi dlhá životnosť a bez údržby
 • Kompenzácia axiálneho, laterálneho a uhľového neustavenia hriadeľov, čo zaisťuje tichý a rovnomerný chod

Oblasti použitia:

Vysoko dynamické pohony pre:

 • Obrábacie stroje
 • CNC frézy/brúsky
 • Stroje na spracovanie dreva
 • Montážne stroje
 • Textilné stroje
 • Priemyselné roboty
 • Tlačiarenské stroje
 • Baliace stroje
 • Procesné stroje

Patrik Kemlage

Tel.: +421 37 7777 957
Mobil: +421 914 336 528
Fax: +421 37 7777 968
Email:kem@bibus.sk