Transmisné hriadele

Vlastnosti:

 • Kompenzácia uhlových odchyliek, radiálnych nesúosovosti a axiálnych odchyliek spojovaných hriadeľov
 • Nulová vôľa a torzná tuhosť
 • Schopné preklenúť veľké vzdialenosti
 • Nie je vyžadované žiadne nosné ložisko
 • Strednú trubku je možné demontovať pre uľahčenie montáže

Použitie:

Preklenutie veľkých axiálnych vzdialeností 

 • Paletovače
 • Skrutkové zdvíhacie systémy
 • Lineárne moduly s viacerými osami
 • Tlačiarenské stroje
 • Stroje na spracovanie papieru
 • Baliace stroje
 • Dopravníkové systémy
 • Textilné stroje
 • Žeriavové portále
 • Automatické montážne systémy
 • Stroje na spracovanie dreva
 • Potravinárske stroje
loading...
 • rw lineshaft 2 840x580

Patrik Kemlage

Tel.: +421 37 7777 957
Mobil: +421 914 336 528
Fax: +421 37 7777 968
Email:kem@bibus.sk