Transmisné hriadele

Transmisné hriadele GERWAH s nulovou vôľou sú perfektnou voľbou tam, kde je nutné preklenúť veľké stredové vzdialenosti. Prvky sú k dispozícii s kovovým vlnovcom alebo elastomerovými hviezdicami. Krútiaci moment a rotačný pohyb sa prenášajú s najvyššou uhlovou presnosťou, pričom neustavenia sú ľahko kompenzovateľné. Maximálna možná dĺžka inštalácie je 6 m.

loading...
  • gerwah lineshaft 840x580

Patrik Kemlage

Tel.: +421 37 7777 957
Mobil: +421 914 336 528
Fax: +421 37 7777 968
Email:kem@bibus.sk