Vyvažovacie zariadenie CKD

Vyvažovacie zariadenie série BBS pomáha pri premiestňovaní predmetov až do hmotnosti 200 kg, pričom pracovníci majú výkon 5 kg alebo menej. Zariadenie zaisťuje bezpečnosť personálu na pracovisku pri manipulácii s ťažkými predmetmi. BBS sa prispôsobuje zmenám hmotnosti predmetov a udržiava vhodnú rovnováhu bez potreby nastavenia. Štandardné bezpečnostné brzdy zabezpečujú, že obrobok nespadne, keď je prívod vzduchu prerušený a nezapne, keď sa prívod vzduchu vráti. Táto voľba bez pneumatík je dostupná pre prostredia chránené proti výbuchu.

  • Pri sile 5 kg alebo menej je možné pohybovať objekty s hmotnosťou do 200 kg!
  • Pri manipulácii s ťažkými predmetmi zabezpečte bezpečnosť personálu na pracovisku.
  • Bez pomalého pohybu! Objekty sa mierne pohybujú, akoby boli ručne držané.
loading...
  • CKD balancing units

Ján Plavák

Tel.: +421 37 7777 923
Mobil: +421 903 575 748
Fax: +421 37 7777 928
Email:jpl@bibus.sk